typový dům - opido Stilla

více >>>

kroky tvoření

Jakým způsobem postupovat při vymýšlení svého ideálního domova?

více >>>

principy našeho přírodního stavitelství

1. energeticky soběstačný dům
2. zdravotní nezávadnost materiálů
3. sepětí s přírodou

více >>>